TPL_PWTTEMPLATE_SKIP_LINK_TITLE

Reactivate! (Ned)

Vernieuwers van de Nederlandse architectuur

NIET BESCHIKBAAR

Auteur: Indira van ‘t Klooster
Ontwerp: Eva Heisterkamp

2013, trancityxvaliz | ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | paperback | 256 blz. | 24 x 17 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-78088-79-0

Inhoudsopgave (pdf)
Over de auteur (pdf)
Recensies (pdf)


Gedurende de crisis is de omzet van Nederlandse architectenbureaus dramatisch gedaald, maar het aantal architectenbureaus gestegen. Een groeiend aantal jonge Nederlandse ontwerpers neemt het heft in eigen hand om met de middelen van de architectuur een antwoord te formuleren op maatschappelijke uitdagingen. Deze jonge architecten worden ontwikkelaar en ondernemer, creëren zelf opdrachtsituaties, vormen nieuwe coöperatieven en leveren ideeën die inspirerend zijn en ook in moeilijke financiële tijden praktisch toepasbaar en realiseerbaar zijn. Zij omarmen een nieuwe werkelijkheid waarin gebruikers, bewoners en opdrachtgevers partners worden. Zo komen zij, binnen de huidige maatschappelijke en financiële context, tot nieuwe ideeën over hun vak. Leegstand, processtedenbouw, stilvallende investeringen, sociale tegenstellingen, verstarde organisaties, milieueisen; deze generatie onderzoekt de conceptuele mogelijkheden van de nieuwe werkelijkheid.

Gerelateerde artikelen