Trancity series layout

The city and urban society are Trancity's field of activity, in which spatial-physical aspects are always linked to economic, cultural, and social perspectives. Since 2012, Trancity and Valiz have been closely collaborating as trancityxvaliz. We have a shared view on the function of publications. trancityxvaliz books and programmes provide critical reflection on the city, on urban development and renewal, and on the public domain, with a specific focus on the connection with social, cultural and economic issues.

Trancity and Valiz share a common understanding regarding the function of publications. Our books offer critical reflection, interdisciplinary inspiration, and establish a connection between cultural disciplines and socio-economic questions.


Kiosk in de stad, Jacques Beljaars en Thomas Rouw, 2021 

Neighbourhoods for the Future: A Plea for a Social and Ecological Urbanism, Maarten Hajer, Peter Pelzer, Martijn van den Hurk, Chris ten Dam, Edwin Buitelaar, 2020 

Maximaal, Gelijk, Voldoende, Vrij: Vier perspectieven op de rechtvaardige stad, Edwin Buitelaar, 2020 

De Nieuwe Stad: Een gebruiksaanwijzing, Arnold Reijndorp, 2019

Verkenning van de rechtvaardige stad, Simon Franke, Wouter Veldhuis, 2018

Herinnering aan de rechtsstaat, Annemarie Kok, 2017

Binding genoeg: De stad en het geheim van aangenaam samenleven, Annemarie Kok, 2017

Make Your City: NDSM Shipyard Amsterdam, Eva de Klerk with Carolien Feldbrugge & Joost Zonneveld, 2017

Nieuw-West: parkstad of stadswijk, Ivan Nio, Arnold Reijndorp, Wouter Veldhuis, Anita Blom, Hein Coumou, 2017

Urban Challenges, Resilient Solutions: Design Thinking for the Future of Urban Regions, Sandra van Assen, Tijs van den Boomen, Marco Broekman, Guido van Eyck, Eric Frijters, Marieke Kums, Willemijn Lofvers, Saskia Naafs, Thijs van Spaandonk, Ady Steketee, Franz Ziegler, 2017

The Wasted City: Approaches to Circular City Making, Francesca Miazzo (ed.), 2017

De waarde van het alledaagse: Van beleidsdrang naar bewonersperspectief in de stadswijk, Peter Beijer, Ellen de Groot, Jolanda Hoeflak, Vincent Platenkamp, 2016

Binational Urbanism: On the Road to Paradise, Bernd Upmeyer, 2015

De uitvinding van de leeszaal: Collectieve tactieken en culturele uitwisselingen, Maurice Specht, Joke van der Zwaar, 2015

Het nieuwe stadmaken: Van gedreven pionieren naar gelijk speelveld, Simon Franke, Jeroen Niemans, Frans Soeterbroek (eds.), 2015

Pioners in de stad: Wijkondernemers delen kennis en praktijk, Marga Verheije, Marieke Mitelmeijer, Emilie van Steen, Lara Geeurickx, 2014

We Own The City: Enabling Community Practice in Architecture and Urban Planning, Tris Kee, Francesca Miazzo (eds.), 2014

Farming the City: Food as a Tool for Today's Urbanization, Francesca Miazzo, Mark Minkjan (eds.), 2013

Reactivate!: Vernieuwers van de Nederlandse architectuur, Indira van ‘t Klooster, 2013

Stedelingen veranderen de stad: Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie, Mariska van den Berg, 2013

Vernieuwing van de stadsvernieuwing: Pleidooi voor ontwerpkracht, Henk Engel, Endry van Velzen, Olof van de Wal, 2013

Atlas Nieuwe Steden: De verstedelijking van de groeikernen, Arnold Reijndorp, Like Bijlsma, Ivan Nio, 2012

Binnen in de stad: Ontwerp en gebruik van publieke interieurs, Matthijs de Boer, 2012

Compendium for the Civic Economy: What our cities, towns and neighbourhoods should learn from 25 trailblazers, Architecture 00, 2012

Publiek vastgoed: analyses, concepten, voorbeelden, Marc van Leent, 2012