Tekst/auteurs: Jeroen Boomgaard, Paul De Bruyne, Pascal Gielen, Stefan Hertmans, Anders Kreuger, Dieter Lesage, Jan Masschelein, Daniel Muzyczuk, Tessa Overbeek, Marco Scotini, Richard Sennett, Maarten Simons, Bert Taken, Barend van Heusden   ..  Samenstelling/redactie: Pascal Gielen, Paul De Bruyne
isbn: 978-90-78088-57-8   ..  € 19,90  .. koop publicatie


Lees de introductie
Bekijk de inhoudsopgave

• Review_Goodreads.com
• Review_Etcetera - jaargang 30, nr. 129, juni 2012, p. 66, 67
• Review_HART
• Review_Rektoverso.be verder

In de meeste landen ontsnapt het kunstonderwijs niet aan een grootschalige reorganisatie. Onderwijsinstellingen moeten zich steeds meer als ondernemingen opstellen, die om de beste of meeste leerlingen concurreren en hun doel en resultaten in management- en financiële termen uitdrukken. Het onderwijsveld is kortom een markt geworden. Of er daarbinnen nog ruimte voor kunst is, is een belangrijke vraag.

In Teaching Art in the Neoliberal Realm wordt onderzocht wat de effecten van deze opstelling zijn op inhoud en praktijk van artistieke educatie en de positie van de kunst en de kunstenaar. Dit gebeurt vanuit internationaal perspectief.

Het boek bestaat uit drie thematische hoofdstukken met zowel interviews als essays, met praktijkonderzoekende of theoretische benadering. verder

Pascal Gielen is kunstsocioloog, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Lector Kunstpraktijk in de Samenleving (Arts in Society), Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Paul De Bruyne is docent Regie aan de Academie voor Drama van de Fontys Hogescholen en docent Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht. verder

Lees het opiniestuk 'Authority inc. of hoe het hoger onderwijs een nv werd' van Karel Vanhaesebrouck op de website dewereldvanmorgen.be terug
Teaching Art in the Neoliberal Realm: Realism versus Cynicism
Grafisch ontwerp: Metahaven .. 261 blz .. 21 x 13,5 cm .. Paperback .. Engels .. ondersteund door Fontys Hogeschool Tilburg