Tekst/auteurs: Guy Châtel, Wouter Davidts, Isabelle De Smet, Hans De Wolf, Maarten Delbeke, Luc Deleu, Marjolijn Dijkman, Kersten Geers, Aglaia Konrad, John Macarthur, Metahaven, Manfred Pernice, Felicity D. Scott, Teresa Stoppani, UP (Koenraad Dedobbeleer & Kris Kimp   ..  Samenstelling/redactie: Wouter Davidts, Guy Châtel, Stefaan Vervoort
isbn: 978-90-78088-60-8   ..  € 27,50  .. koop publicatie


Een eigenzinnig, gelaagd boek over een van de meest idiosyncratische architect/kunstenaar van de laatste veertig jaar

Snijdt maatschappelijke, urgente thema's aan verder

Als visionair architect, 'orbanist' (wereldbouwkundige), als kunstenaar die een architectonisch instrumentarium hanteert, als oorspronkelijk denker over openbare ruimte – in al deze hoedanigheden raakt en inspireert Luc Deleu (Duffel, B, 1944) onderwerpen en thema’s die een grote hedendaagse relevantie bezitten.

Sinds Deleu in 1970 T.O.P. (Turn On Planning) office oprichtte, creëerde hij de uitvalsbasis voor het zoeken naar een andere, vaak globale stedenbouw (orbanism), een die kritisch, sociologisch en ecologisch zou zijn. Hij formuleerde onder andere ideeën over openbaarheid, visies op voedselproductie in stedelijke agglomeraties, een pleidooi voor het meervoudig gebruik van de stad en voor individuele organisatie van de woonruimte (‘Upcycling’), plannen voor de afschaffing van verkeersreglementen en dierentuinen, verder
het ombouwen van openbare monumenten tot sociale woningen, het installeren van groentebakken in plaats van bloembakken, het beschermen van onkruid, ...

Orban Space exploreert en analyseert Deleu’s werk door een topografie van zeven termen, die elk worden uitgewerkt door een tekst- en een visueel essay.

IMITATION - John Macarthur - Marjolijn Dijkman
ARCHITECTURE - Maarten Delbeke - UP (Koenraad Dedobbeleer & Kris Kimpe)
SCULPTURE - Stefaan Vervoort - Manfred Pernice
MOBILITY - Felicity D. Scott - Luc Deleu
SCALE - Wouter Davidts - Kersten Geers
DEPICTION - Teresa Stoppani - Metahaven
MANIFESTO - Guy Châtel - Aglaia Konrad verder

Daarnaast bevat het boek een ‘autobiografie’ van T.O.P. office, een interview over toekomstperspectieven van Hans De Wolf en Wouter Davidts met Isabelle De Smet en Steven Van den Bergh —medewerkers sinds 1997— en een uitgebreid geïllustreerd overzicht van ‘Works Exhibitions Writings’.

REVIEWS
• Interview_Kunsttijdschrift Vlaanderen, nr. 347 - dec. 2013, p. 198-201
• Review_S+RO, 2013-5, p. 55-57
• Review_De Leeswolf, nr. 6 - 2013, p. 416-417
• Review_Volume Magazine (11 juli 2013)
• Review_Metropolis M, nr. 2 - april/mei 2013, p. 99
• Review_Archined (19 maart 2013)
• Review_de Architect, maart 2013, p. 18
• Review_DAMn Magazine, nr 34 - maart/april 2013
• Review_NRC Handelsblad, 22 feb 2013, p. 22
• Review_De Witte Raaf, januari-februari 2013, nr 161
• Luc Deleu en Wouter Davidts te gast in Babel op Radio Klara (vanaf 01:33:00 - 3 dec 2012)
Orban Space op het Architectonisch verantwoord verlanglijstje van de Achitect.nl (29 nov 2012) terug

Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
Grafisch ontwerp: Metahaven .. 432 blz .. 24 x 17 cm .. Paperback (staand) .. Engels .. in samenwerking met Stroom Den Haag, VU Amsterdam, Universiteit Gent .. ondersteund door Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Stimuleringsfonds voor Architectuur, SNS REAAL Fonds, Mondriaan Fonds, Vlaamse Gemeenschap