Tekst/auteurs: Henk Engel, Endry van Velzen, Olof van de Wal
isbn: 978-90-78088-83-7   ..  € 24,50  .. koop publicatie


trancityxvaliz

Met pleidooi en instrumentarium voor de rol van architect en stedenbouwer nu de rijksoverheid stopt met grootschalige programma's

Biedt perspectief en nieuwe opties voor wijkontwikkeling na de periodes van stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwing

Reviews
• Review_De Blauwe Kamer, nr. 1 - februari 2014, p. 59 verder

Tussen 1970 en 1990 vond een ongekende vernieuwing plaats van vooroorlogse buurten in de grotere steden van ons land. Wat begon als ‘bouwen voor de buurt’, het protest tegen grootschalige kaalslag, kennen we nu als de ‘stadsvernieuwing’. Grote aantallen betaalbare woningen en maatschappelijke voorzieningen zijn gerealiseerd, maar verdwenen is de economische bedrijvigheid en de openbare ruimte is er kwalitatief lang niet altijd op vooruit gegaan. Buurten zijn soms ook geïsoleerd geraakt van de rest van de stad. Na 1990 komen sommige van de oude stadsvernieuwingswijken in de lift en worden geliefde (en dure) woonwijken. Andere buurten blijven ondanks de vernieuwing problemen houden. verder
Vier ‘probleemwijken’ zijn in dit boek proefgebied: Leiden Havenkwartier, Den Haag Schilderswijk, Rotterdam Feijenoord en Amsterdam Indische Buurt. Ontwerpstudies laten zien op welke wijze economie, infrastructuur en publieke ruimte de sleutels zijn voor nieuwe strategieën bij buurtverbetering.

Drie essays beschrijven de geschiedenis van de stadsvernieuwing, de nieuwe opties voor stedelijke vernieuwing en de opgave voor architectuur en stedenbouw op een moment dat de rijksoverheid is gestopt met grootschalige programma’s. Het boek eindigt met een pleidooi en een instrumentarium voor het ruimtelijk ontwerp. verder

Henk Engel is associate professor architecture bij de TU Delft.
Endry van Velzen is architect-stedenbouwkundige en partner van De Nijl Architecten.
Olof van de Wal is lid van het Managementteam van Platform 31terug
Vernieuwing van de stadsvernieuwing: Pleidooi voor ontwerpkracht
Grafisch ontwerp: Coppens Alberts .. 196 blz .. 24 x 17 cm (staand) .. paperback .. Nederlands .. in samenwerking met De Nijl Architecten, Platform 31, TU Delft .. ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie