Tekst/auteurs: BAVO (Gideon Boie & Matthias Pauwels)
isbn: 978-90-78088-38-7   ..  € 15,00  .. koop publicatie


Polemisch pamflet over kunst en maatschappij

Bevat een 'graphic novel' met de hoogtepunten uit het betoog

Too Active to Act op Metropolis M
• 'De pijnlijke scherpte van een cynisch idealisme' op ArchiNed
• Review_Kunstbeeld, nr 3-2011, p. 84
• Review_De Witte Raaf, 152 - juli-augustus 2011, p. 18-19 verder

In Too Active to Act stelt BAVO de vraag naar cultureel activisme, naar geëngageerde of ‘relationele’ kunst en hoe de betrokkenen ingebed zijn geraakt in de projecten –en in hun bredere draagveld- waar of waarmee ze verandering pogen te brengen. Hoe doeltreffend is deze kunst? Heeft deze kunst of heeft deze vorm van cultureel activisme nog een werkelijk emanciperend of veranderend effect? Kunnen deze ‘cultureel activisten’ vanuit hun ingelijfde positie nog een waarachtige politieke of maatschappelijke invloed uitoefenen? terug
Too Active to Act
Grafisch ontwerp: Hendrik-Jan Grievink.. 128 blz .. 21 x 14,5 cm .. paperback.. Nederlands.. ondersteund door: Mondriaan Stichting, Fonds BKVB, Jan van Eyck Academie