Tekst/auteurs: Gijs Frieling   ..  Samenstelling/redactie: Valentijn Byvanck   ..  Fotografie: Charlott Markus .. Book design: Kalle Mattsson
isbn: 978-94-92095-36-7   ..  € 25,00  .. koop publicatie


. Artistieke bespiegelingen op de toekomst van Europa in brieven, penseelstreken, verf, en verhalen
. Hartstochtelijk pleidooi voor een nieuwe collectieve verbeelding
 verder
Europa 2017, dansen we weer op een vulkaan? Bereiden hernieuwd nationalisme, vreemdelingenhaat, het gebrek aan vertrouwen in de politiek en de democratie, de komst van vluchtelingen en economische onzekerheid ons voor op een verschrikkelijke ondergang? Misschien wel. Het zou ons hoop moeten geven voor dit project, aangezien de beste kunst wordt gemaakt op de rand van wanhoop, wanneer beschavingen uiteen vallen en we afstevenen op een nieuwe wereldorde.

Dit boek vertelt over de totstandkoming van The Painted Bird, een kolossale muurschildering in Marres in Maastricht. Negentien kunstenaars, geregisseerd door Gijs Frieling, beschilderden voor dit totaalproject alle muren, gangen, het trappenhuis, vloeren en plafonds van het monumentale huis Marres. The Painted Bird toont een reeks prachtige en beangstigende omgevingen: bezoekers wandelen door een high-tech supermarkt, een stukje oerbos, een virtuele detentiekamer en een festival in 2050. verder

Het boek The Painted Bird — Dreams and Nightmares of Europe bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt via brieven tussen Gijs Frieling, de deelnemende kunstenaars, en curator Valentijn Byvanck inzicht gegeven in de ideeën en overwegingen die aan dit collaboratieve kunstwerk ten grondslag liggen. De foto’s in het tweede deel van het boek tonen het kunstwerk in ontwikkeling. Het derde deel onthult het voltooide kunstwerk zoals geen enkele bezoeker het ooit zal kunnen aanschouwen: in de serene, lege vertrekken van de villa, vlak voor de opening van de tentoonstelling.

Deelnemende kunstenaars: Marie Aly, Cian-Yu Bai, Kim David Bots, Bonno van Doorn, Gijs Frieling, Natasja Kensmil, Klaas Kloosterboer, Mirthe Klück, Frank Koolen, Fiona Lutjenhuis, Jan van de Pavert, Tanja Ritterbex, Sam Samiee, Charlotte Schleiffert, Derk Thijs, Sarah Verbeek, Helen Verhoeven, Evi Vingerling en Job Wouters terug

The Painted Bird — Dreams and Nightmares of Europe
Verschijnt: april 2017 .. met Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur .. Grafisch ontwerp: Kalle Mattsson .. ca. 224 blz.. Engels