Tekst/auteurs: zie PDF   ..  Samenstelling/redactie: Guy Cools, Pascal Gielen
isbn: 978-90-78088-87-5   ..  € 19,90  .. koop publicatie


• Meer informatie over auteurs en boekstructuur
• Bekijk de inhoudstafel
• Lees de introductie

Recensies
Documenta, tijdschrift voor theater, 2015 #1, blz. 272-275 (www.documenta.ugent.be) verder

In de kunstwereld is sprake van een groeiend ethisch besef, zowel in relatie tot sociale, politieke en economische uitdagingen, als in de manier waarop er kritisch wordt nagedacht over de eigen productie- en distributiemechanismen. Dit boek doet een poging om te beschrijven hoe de artistieke verbeelding nieuwe situaties kan voortbrengen, op basis van zowel het potentieel als de beperkingen van het individuele ‘lichaam’ in zijn omgeving.

Het eerste deel, Ecosophy, gaat over de eco-kunstpraktijk en over hoe deze ethische wending binnen de kunst leidt tot een grotere ontvankelijkheid voor de omgeving waarin we leven. Het tweede deel, Caring for the Body, richt zich meer op dans en de hernieuwde belangstelling voor ‘het lichaam’, zowel op het niveau van het individu als in bredere zin op het niveau van het ‘lichaam’ van corporatie en samenwerking. verder

Hoewel de nadruk ligt op de Europese hedendaagse dans, wordt deze behandeld binnen de bredere context en geschiedenis van de eco-kunstpraktijk. Daarnaast worden er voorbeelden behandeld van opvallende ‘best practices’ in de Verenigde Staten en Canada, waar sprake is van een al langer bestaande en meer ingeburgerde traditie, als het gaat om het discours over ethische kwesties.

The Ethics of Art heeft niet de bedoeling om een definitief theoretisch overzicht te geven van alle vragen en antwoorden die in het debat over ethiek en kunst spelen. Het boek geeft ruimte aan zowel de afzonderlijke stemmen van individuele kunstenaars die over hun eigen creatieve praktijk praten, als aan de meer wetenschappelijk georiënteerde bijdragen. verder

Nadat hij was afgestudeerd als dramaturg, raakte Guy Cools in de jaren 1980 als criticus betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen in de danswereld in Vlaanderen. Vanaf de jaren ’90 was hij actief als theater- en dansprogrammator van het Kunstencentrum Vooruit in Gent. Cools werkt internationaal als dramaturg, curator van dansevenementen, hij geeft lezingen en publiceert in diverse internationale media. Sinds 2012 is hij associate lector Kunstpraktijk in de Samenleving aan de Fontys Danscademie / Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

Pascal Gielen doceert kunstsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en leidt er het onderzoekscentrum Arts in Society. Tevens is hij lector Kunstpraktijk in de Samenleving bij de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Gielen publiceert veelvuldig internationaal over cultuur, kunst en politiek. terug

The Ethics of Art: Ecological Turns in the Performing Arts
Grafisch ontwerp: Metahaven .. 352 blz .. 21 x 13,5 cm (hxb).. Paperback .. Engels .. ondersteund door het Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, Modul-dance, European Culture Programme, European Dancehouse Network