Tekst/auteurs: Thomas Crow, Caroline van Eck, Barbara Hooper, Anja Novak, Hilde van Gelder, Helen Westgeest, Kitty Zijlmans   ..  Samenstelling/redactie: Helen Westgeest
isbn: 978-90-78088-35-6   ..  € 18,50


Over het begrip plaats in de fotografie, ook in de context van andere media.

Serie uitverkoren tot de Best Verzorgde Boeken 2009

UITVERKOCHT - NIET MEER LEVERBAAR

Lees de introductie
Bekijk de inhoudsopgave

• Review_TijdschriftvoorFilosofie72_2010_TakePlaceandtheFall verder

In de hedendaagse kunst wordt buitengewoon rijk gebruik gemaakt van fotografie, waar foto's vooral deel uitmaken van (multimediale) installaties waarin boeiende reflecties en interacties tot stand komen. Opmerkelijk daarbinnen is de manier waarop fotografie het concept 'plaats' problematiseert. Het thema plaats ligt voor de hand, immers, de foto wordt vaak gezien als verwijzend naar de plaats waar ze is genomen, maar in veel hedendaagse installatiekunst is die relatie veel complexer verder
Take Place laat niet alleen die complexiteit zien, maar theoretiseert ook de notie van plaats in/en van fotografie in de context van hedendaagse kunstprojecten. In Take Place wordt dan ook vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines (kunstgeschiedenis, theorie van de de fotografie, architectuurgeschiedenis, sociale geografie) en vanuit diverse artistieke disciplines (installatiekunst, performance, architectuur en vooral multimediale projecten) gereflecteerd op dit thema. Deze bundel beoogt aanknopingspunten te bieden voor vervolgonderzoek naar het concept plaats in de fotografie en voor onderzoek van fotografie in de context van andere media. verder
Met bijdragen van
Thomas Crow (Universiteit New York)
Caroline van Eck (Universiteit Leiden)
Barbara Hooper (Universiteit New York)
Pieter Laurens Mol (kunstenaar)
Anja Novak (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag)
Batia Suter (kunstenaar)
Hilde Van Gelder (Universiteit Leuven)
Helen Westgeest (Universiteit Leiden)
Kitty Zijlmans (Universiteit Leiden) terug
Take Place: Photography and Place from Multiple Perspectives
Grafisch ontwerp: Metahaven.. 288 blz .. 21 x 13,5 cm .. paperback.. Engels.. ondersteund door: Mondriaan Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Universiteit Leiden