Tekst/auteurs: Wilma Kempinga, Rien Korteknie, Michelle Provoost, Felix Rottenberg e.a.   ..  Samenstelling/redactie: WIMBY!
isbn: 90-808185-1-8   ..  € 17,50  .. koop publicatie


. goede, aantrekkelijke oplossingen voor ruimtegebrek op scholen
. geschiedenis van het onderwijs en het huisvesten van scholen vanaf 1950
. projectinformatie en veel historisch materiaal
. Columns van o.a. Hans Aarsman, Martin Bril, Jos van Dijck, Sjaak Langenberg, Edith Mastenbroek

Nederlandse Designprijs 2004 voor de drie SchoolParasites: beste 'Product van de openbare ruimte' verder

Veel scholen kampen met ruimtegebrek of zijn qua gebouw niet meer toegesneden op veranderende vormen van onderwijs. WiMBY! (Welcome into My Backyard!) heeft daarom aan drie architecten, Barend Koolhaas, ONIX (Alex van de Beld) en Christoph Seyferth, opdracht gegeven SchoolParasites te ontwikkelen. Het zijn flexibel inzetbare, opvallend vormgegeven, tijdelijke schoolgebouwtjes, als aantrekkelijk alternatief voor de gebruikelijke noodlokalen. Het is de bedoeling dat deze SchoolParasites in productie worden genomen en dat elke school SchoolParasites kan bestellen. verder
Dit boek belicht de SchoolParasites uitvoerig, van ontwerp tot bouw, tot plaatsing bij drie voorbeeldscholen, met details van binnen- en buitenkant.

Het boek bevat veel mooie historische en nieuwe schoolfoto's, en columns completeren de hommage aan de 'gewone' school, zoals velen zich die zullen herinneren. Zo krijgen de 'anonieme' naoorlogse scholen een gezicht en een eigen geschiedenis, waarin zowel de architectuurgeschiedenis als de sociale ontwikkeling van de wijk is weerspiegeld. terug

SchoolParasites, Nieuwe noodlokalen voor naoorlogs Nederland
Vormgeving: Floor Houben & Minke Themans .. 176 blz .. 16 x 16 cm .. gebonden, hardcover .. Nederlands, met Engelse samenvatting .. i.s.m. WiMBY!