Tekst/auteurs: Jennifer Allen, Sophie Berrebi, Claire Bishop, Beatrice von Bismarck, Maaike Bleeker, Jeroen Boomgaard, Nicolas Bourriaud, Deborah Cherry, Hal Foster, Vit Havránek, Mischa Rakier, Margriet Schavemakers, Marc Spiegler, Olav Velthuis, Kitty Zijlmans   ..  Samenstelling/redactie: Margriet Schavemakers & Mischa Rakier
isbn: 978-90-78088-17-2   ..  € 19,50  .. koop publicatie


. Een overzicht van belangrijkste ontwikkelingen, thema’s en gedachten in de kunst van 1990 tot nu
. Biedt kritische aanknopingspunten om deze jonge kunst te benaderen en er op te reflecteren
 verder
Waar denk je aan bij de kunst van de afgelopen vijftien jaar?
Aan videokunst. Aan computers en internet. Aan globalisering. Aan nomadisme. Aan reizende curatoren en biënnalekunstenaars. Aan installatie- en proceskunst. Aan Powerpoint-presentaties.
Aan de multiculturele samenleving. Aan design. Aan tijdschriften. Aan mode. Aan loungen. Aan de DJ-, VJ- en house-cultuur.
Aan blockbuster-tentoonstellingen in kunsthallen. Aan sociale kunstwerken en geëngageerde kunstenaars.
Die grote verscheidenheid van kunst is echter maar mondjesmaat van theoretische reflectie en historische contextualisering voorzien. verder
Geheel anders was dat in de voorafgaande decennia. Zo buitelden in de jaren zestig de kunstenaars en critici over elkaar heen om nieuwe stromingen van een naam, bijpassende theorie en genealogie te voorzien. Pop Art, Op Art, Minimal Art, Conceptual Art: ze hadden alle hun eigen verhaal nodig, en dat werd vaak nog voor de kunst in het museum was beland al uitgebreid verteld in zeer uiteenlopende media.

In de jaren negentig staat vooral de kunst, en de ervaring die
zij oplevert, zélf centraal. Toch is natuurlijk ook deze ‘kunst-zonder-theorie’ theoretisch te duiden en historisch te contextualiseren. verder

In Right about Now: Art and Theory since the 1990s wordt door een internationaal gezelschap van gerenommeerde auteurs en nieuwkomers in het veld een uitdagende poging gedaan de kunst en theorie van de afgelopen jaren wél samen te brengen. Leidraad voor hun betogen vormen zes actuele thema’s.

The Body
Interactivity
Engagement
Documentary Strategies
Money
Curating
 terug

Right about Now, Art and Theory since the 1990s
Grafisch ontwerp: Esther Krop .. 184 blz .. 24 x 17 cm .. paperback .. Engels .. i.s.m. Right about Now, Uva, W139, SMBA .. ondersteund door: Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Stichting