Vrijheid, zo heet de waarde die de kunstenaar deelt met de liberaal. De kunstenaar weet dat de beste ideeën naar boven komen wanneer hij in alle vrijheid kan werken. De zuivere liberaal dacht dat zijn samenleving er wel zou bij varen wanneer zowel individu als markt zo vrij mogelijk wordt gelaten. Maar hoe is het inmiddels met dit vrijheidsideaal gesteld?

De kunstenaar onderwierp zich de laatste jaren gewillig aan economische en sociale eisen, terwijl zowel overheden als het bedrijfsleven juist de creatieve vrijheid leken te omarmen. In de roes van de creatieve industrie stimuleerden ze flexibele en laagbetaalde arbeid en werden sociale zekerheden stelselmatig uitgehold. Wordt de creatief ondernemer daarmee vrijer of juist vogelvrij verklaard? verder

Repressief liberalisme gaat in op de paradox van het huidige politieke bestel, dat enerzijds de vrijheid verkondigt, maar anderzijds deze steeds geraffineerder aan banden legt. Wat doet dit bestel met democratie en zou de kunstenaar daar een zinvol antwoord op kunnen bieden?

Pascal Gielen doceert kunstsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en leidt er het onderzoekscentrum Arts in Society. Tevens is hij lector Kunstpraktijk in de Samenleving bij de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Gielen publiceert veelvuldig internationaal over cultuur, kunst en politiek. verder

Repressief liberalisme verschijnt in de reeks ARS & POLITICA:
Kunst is ondenkbaar zonder haar maatschappelijke context. Economische, sociale en politieke aspecten zijn onlosmakelijk deel van de kunstwereld. In de serie ARS & POLITICA worden vragen gesteld over het spanningsveld tussen de kunsten en politiek. Er is ruimte om te analyseren, te speculeren, te polemiseren en zo de relatie tussen politiek, maatschappij en kunst kritisch te onderzoeken. terug
Repressief liberalisme: Opstellen over creatieve arbeid, politiek en kunst
Grafisch ontwerp: Meeusontwerpt .. 328 blz .. 21 x 14,5 cm (staand) .. paperback .. Nederlands .. in samenwerking met Arts in Society, i.s.m. Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg