Tekst/auteurs: Marc van Leent
isbn: 978-90-78088-65-3   ..  € 22,50  .. koop publicatie


trancityxvaliz

Visie op maatschappelijk vastgoed die concepten over sociale versterking van buurt en wijk, creatievere financiële aanpak en versterking van identiteit bevat

Een inspirerend pleidooi voor een andere omgang met onze maatschappelijke gebouwen

• Review_KEI-centrum/Platform 31 (dec 2012) verder

Gebouwen en terreinen om te leren, om verzorgd te worden, om te sporten, om van cultuur te genieten, om te spelen of om te netwerken zijn ‘publiek vastgoed’. Ze zijn een vanzelfsprekend onderdeel van onze samenleving en collectief bezit. Maar dat betekent niet dat we er efficiënt mee omgaan, of dat we de sociale en culturele potenties optimaal gebruiken.

Naast een historisch en actueel overzicht worden in dit boek zestien voorbeelden gedocumenteerd en ‘gerecenseerd’; van buurthuis, bibliotheek, school tot cultuurpodium en bedrijfsverzamelgebouw. In een kritische analyse kijkt Marc van Leent naar de architectuur, de relatie met de buurt, het programma, de exploitatie en naar deelnemende partijen en hun belangen. Hij formuleert innovatieve concepten waardoor publiek vastgoed beter kan renderen. verder

Met het begrip ‘publiek vastgoed’ reikt Van Leent een nieuw en relevant perspectief op maatschappelijk vastgoed aan, waarbij versterking van de publieke zaak het uiteindelijk doel is.

Publiek vastgoed is een inspirerend pleidooi voor een andere omgang met onze maatschappelijke gebouwen. Het biedt een rijke verzameling aan ideeën en concepten die praktisch toepasbaar zijn voor lokale overheid, voor corporaties en ontwikkelaars, voor architecten en stedenbouwkundigen en voor directies en bestuurders van maatschappelijke organisaties. verder

Marc van Leent is gangmaker in het werkveld van maatschappelijk vastgoed. Hij was initiator van de ‘Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed’ en is nu één van de aanjagers van ‘Bouwstenen voor Sociaal’, een landelijk platform voor maatschappelijk vastgoed waarop gemeenten, corporaties en organisaties voor zorg, welzijn en onderwijs samenwerken. terug
Publiek vastgoed: Analyses, concepten en voorbeelden
Grafisch ontwerp: Joseph Plateau .. 192 blz .. 24 x 17 cm (staand) .. paperback met flappen .. Nederlands .. ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie