Tekst/auteurs: Jan van Adrichem, Dominic van den Boogerd, Xander Karskens, Noor Mertens, Tineke Reijnders, Olav Velthuis, e.v.a.   ..  Samenstelling/redactie: Noor Mertens, Astrid Vorstermans
isbn: 978-90-78088-39-4   ..  € 19,50  .. koop publicatie


Verbindt verschillende perspectieven en invalshoeken over de betekenis van de galerie

Onderzoekt een van de belangrijkste podia en sociale plekken voor de hedendaagse kunst

Lees hier het essay 'De galerie verdwijnt' van auteur Olav Velthuis, verschenen in de Volkskrant van vrijdag 10 mei 2013. verder

In Positioning the Art Gallery wordt de galeriewereld in Amsterdam onderzocht, en hoe deze in een bredere, internationale context geplaatst kan worden. Het boek gaat in op de geschiedenis van galeries in Amsterdam vanaf ca 1945 tot en met nu, en breidt zijn focus uit naar het functioneren van het ‘instituut’ galerie: wat betekent de galerie in inhoudelijk, economisch, maatschappelijk, (kunst)historisch en globaal opzicht voor de kunstenaar, de kunst en het publiek. En hoe verhoudt de galerie zich tot de andere podia voor de hedendaagse kunst.

Positioning the Art Gallery biedt gevarieerde, verrassende visies op de betekenis van de galerie voor de stad, maar zeker ook in bredere zin voor de kunstenaar en internationale kunstwereld. verder

Nieuw in de AL AMSTERDAM-serie.

AL AMSTERDAM is een door Valiz geïnitieerde serie waarin aandacht wordt besteed aan de culturele historie van de hoofdstad. De thema’s worden gekozen vanwege hun impact op het hedendaagse debat of op de huidige (stads)cultuur.

Eerste deel van AL AMSTERDAM:
Binnen was buiten, De Sandbergvleugel Amsterdam van Paul Kempers. verder

Positioning the Art Gallery
Grafisch ontwerp: Roosje Klap .. 224 blz .. 20 x 17 cm (staand) .. paperback .. Nederlands/Engels .. ondersteund door: Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds