Tekst/auteurs: Marie-Aude Baronian, Pablo Lafuente, Sven Lütticken, Mireille Rosello   ..  Samenstelling/redactie: Solange de Boer (initiator/editor)
isbn: 978-90-78088-15-8   ..  € 12,50  .. koop publicatie


. Essays over het werk van deze toonaangevende denker
. Met interview

• Review_De Leeswolf - 2012, jaargang 18, nr. 4 verder

Jacques Rancière is een veelzijdig denker. Zijn oeuvre omvat werken die uiteenlopen van politiek, geschiedschrijving en emancipatie tot film, kunst en literatuur. Steeds probeert hij te ontsnappen aan de grenzen van die disciplines. Deze uitgave geeft met essays en een interview inzicht in de achtergronden van Rancières denken en toont aan welke rode draden er door zijn oeuvre lopen.

De nieuwe serie text & context, geïnitieerd door Solange de Boer, is een reeks publicaties die zich richt op stimulering en verdieping van het debat in de kunst en visuele cultuur. Met vertalingen van belangrijke referentiewerken van filosofen en theoretici en een begeleidende essaybundel wordt iedere keer de basis gelegd voor een goed beargumenteerd debat over een actueel onderwerp. verder

De Franse filosoof Jacques Rancière (Algiers, 1940) is een van
de toonaangevende denkers van dit moment. Hij is emeritus hoogleraar filosofie aan de Université Paris VIII en heeft ruim twintig boeken geschreven over onderwerpen die uiteenlopen van politiek en de erfenis van het marxisme, tot emancipatie, geschiedenis en literatuur. Vanaf de jaren 1990 heeft hij zijn aandacht tevens gericht op esthetiek, de plaats van kunst en visuele cultuur in onze samenleving en de relatie tussen politiek en esthetiek. verder
Naar aanleiding van deze publicatie verschijnt ook van Jacques Rancière, Het esthetische denken (isbn 978-90-78088-14-1).
Set van beide boeken samen: ISBN 978-90-78088-16-5 (N), € 20,00 terug
Grensganger tussen disciplines, Over Jacques Rancière
Grafisch ontwerp: Nienke Terpsma & Janna Meeus .. 144 blz .. 17,2 x 10,5 cm .. paperback .. Nederlands .. ondersteund door: Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Stichting, Stichting De Zaaijer