Tekst/auteurs: Jacques Rancière, afterword Sudeep Dasgupta   ..  Samenstelling/redactie: Solange de Boer (initiator/editor)
isbn: 978-90-78088-14-1   ..  € 12,50  .. koop publicatie


. Fundamenteel boek over o.a. kunst en politiek
. Van één van de meest toonaangevende denkers van deze tijd

• Review_De Leeswolf - 2012, jaargang 18, nr. 4 verder

In Het esthetische denken zijn twee cruciale boeken over esthetiek van de Franse filosoof Jacques Rancière samengebracht.

Het delen van het zintuiglijk waarneembare (Le partage du sensible, Esthétique et politique) geeft een beknopt overzicht van Rancières visie op kunst en de relatie tussen politiek en esthetiek zoals die zich vanaf de klassieke oudheid heeft ontwikkeld. Door helderheid te scheppen over de betekenis van esthetiek in brede zin en de begrippen moderniteit, postmodernisme en avant-garde binnen dit kader te plaatsen, zet hij de bakens uit voor een betere beoordeling van de hedendaagse verhoudingen in de kunst. verder

In Het esthetische onbewuste (L’inconscient esthétique) laat Rancière zien hoe Freud de relevantie van zijn psychoanalytische theorie ondersteunde met voorbeelden uit kunst en literatuur.
Tegelijk maakt hij duidelijk dat het esthetische onbewuste en het freudiaanse onbewuste twee loten zijn aan dezelfde stam, die van het esthetische denken.

De nieuwe serie text & context, geïnitieerd door Solange de Boer, is een reeks publicaties die zich richt op stimulering en verdieping van het debat in de kunst en visuele cultuur. Met vertalingen van belangrijke referentiewerken van filosofen en theoretici en een begeleidende essaybundel wordt iedere keer de basis gelegd voor een goed beargumenteerd debat over een actueel onderwerp. verder

De Franse filosoof Jacques Rancière (Algiers, 1940) is een van
de toonaangevende denkers van dit moment. Hij is emeritus hoogleraar filosofie aan de Université Paris VIII en heeft ruim twintig boeken geschreven over onderwerpen die uiteenlopen
van politiek en de erfenis van het marxisme, tot emancipatie, geschiedenis en literatuur. Vanaf de jaren 1990 heeft hij zijn aandacht tevens gericht op esthetiek, de plaats van kunst en visuele cultuur in onze samenleving en de relatie tussen politiek en esthetiek.

Naar aanleiding van deze publicatie verschijnt ook Grensganger tussen disciplines. Over Jacques Rancière
(ISBN 978-90-78088-15-8). Set van beide boeken samen: ISBN 978-90-78088-16-5 (N), € 20,00
Koop de set hier terug

Jacques Rancière, Het esthetische denken
Grafisch ontwerp: Nienke Terpsma & Janna Meeus .. 208 blz .. 17,2 x 10,5 cm .. paperback .. Nederlands .. ondersteund door: Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Stichting, Stichting De Zaaijer