Tekst/auteurs: Kenny Cupers, Bart De Baere, Ann Demeester, Jimmie Durham, Alex Farquharson, Mark Fisher, Pascal Gielen, Marc Jacobs, Sonja Lavaert, Thijs Lijster, Isabell Lorey, Markus Miessen, Chantal Mouffe, Gerald Raunig, Patricia Reed, Nicolaus Schafhausen, Blake St   ..  Samenstelling/redactie: Pascal Gielen
isbn: 978-90-78088-68-4   ..  € 19,50  .. koop publicatie


Lees de introductie
Bekijk de inhoudsopgave

REVIEWS
• Review_Goodreads, 24 maart 2014
• Review_De Leeswolf, nr. 9 - jaargang 19 - 2013, p. 638
• Review_Boekman, nr. 96 - 2013, p. 118-119
• Review_Metropolis M, nr 4 - aug/sep 2013 verder

De huidige genetwerkte samenleving biedt vele wonderlijke mogelijkheden met betrekking tot informatie, communicatie, mobiliteit en flexibiliteit. Dit heeft echter een verborgen neveneffect: het maakt de wereld ‘plat’. Vertrouwde en beproefde hiërarchieën, tradities, elites en canons zijn aan erosie onderhevig. In een dergelijke afgevlakte, ‘horizontale’ wereld hebben kunstinstellingen moeite om het hoofd boven water te houden. Instellingen staan immers in een traditie van ‘verticaliteit’: historische diepgang, tradities, waarden, waardigheid en zekerheid.

Institutional Attitudes onderzoekt welke identiteit kunstinstellingen in de toekomst kunnen hebben. Zullen ze in staat zijn om weer diepgang en hoogte te bewerkstelligen? En is dat wenselijk? En zo ja, hoe gaat die nieuwe verticaliteit er dan uitzien? Of kunnen ze beter horizontale, verdiepende strategieën ontwikkelen om beter te kunnen reageren op de ‘platte’ wereld? verder

‘When flatness rules, we all feel the need to stand up to get some air. It is exactly this breathing space that Institutional Attitudes hopes to create.’ terug
Institutional Attitudes: Instituting Art in a Flat World
Grafisch ontwerp: Metahaven .. 288 blz .. 21 x 13,5 cm (staand) .. Paperback .. Engels .. in samenwerking met De Appel Amsterdam; BAM, Flemish institute for visual, audiovisual and media art, Gent; European Cultural Foundation, Amsterdam; M HKA, Antwerpen; Witte de With, Rotterdam; Fontys School of Fine and Performing Arts & Arts in Society; Rijksuniversiteit Groningen & Arts in Society