Tekst/auteurs: Daphne Pappers, Liesbeth Levy, Myriam Mihindou (kunstenaar)   ..  Samenstelling/redactie: Daphne Pappers
isbn: 978-90-78088-67-7   ..  € 19,90  .. koop publicatie


Nu ook verkrijgbaar als Ebook

Context Without Walls is een nieuwe samenwerking tussen kunstpublicist Daphne Pappers en Valiz, waarin intercontinentale hedendaagse beeldende kunst in relatie wordt gebracht met filosofische, antropologische, politieke en kunsthistorische noties. Gepland is een reeks publicaties en events, die de positie en interpretatie van ‘niet-Westerse’ kunst en kunstenaars onderzoeken. Meer informatie.

REVIEWS
• Review_Boekblad.nl, 25 juni 2014
• Review_Africanah.org, 12 mei 2014
• Amsterdam FM in gesprek met Daphne Pappers verder

Common Skin is het artistieke motief van Myriam Mihindou, de kunstenaar wier werk in dit boek centraal staat. Het is ook het verbindende begrip van de bredere problematiek die in dit boek aan de orde komt. Anderen als anders zien, vasthouden aan verschil, blokkeert het denken over de waarde en rijkdom van culturele diversiteit. De vraag is wat de alternatieven zijn voor alteriteit, welke denkwijzen, (visuele) strategieën kunnen het perspectief naar een 'inclusieve' kunstbeschouwing openen?

Kunstcriticus Daphne Pappers concentreert zich als een archeoloog op Mihindous werk en legt stap voor stap verschillende thema's bloot. Zij preciseert de kwestie over een alternatieve kunstbeschouwing door verschillende filosofische, antropologische en literaire zienswijzen te verenigen in een analyse van Mihindous werk. Aansluitend toont filosoof Liesbeth Levy de kracht van de dialoogfilosofie van Emmanuel Levinas, die een niet-vrijblijvend beroep doet op de ontmoeting met de ander. verder

Daphne Pappers (NL, 1970) werkt als onafhankelijk kunstpublicist en curator. Zij schreef voor diverse (internationale) tijdschriften, zoals n.paradoxa, Matatu, Kunstbeeld, Museumtijdschrift en Mister Motley. Als gastcurator maakte ze enkele intieme presentaties van hedendaagse en klassiek moderne kunst voor de Rijksakademie voor beeldende kunsten, Amsterdam. In het kader van Context Without Walls tekende zij voor de solotentoonstelling ‘Traces of Transition’ van Myriam Mihindou bij Galerie Sanaa in Utrecht (2011).

Liesbeth Levy (NL, 1964) is filosoof en directeur van LOKAAL, een multipolitiek debatcentrum in Rotterdam. Zij promoveert op het werk van Emmanuel Levinas aan de Universiteit van Humanistiek, Utrecht. verder

Myriam Mihindou (Gabon, 1964) is 'nomadisch' beeldend kunstenaar. Haar werk wordt vertegenwoordigd door Galerie Sanaa (Utrecht) en Galerie Maïa Müller (Parijs). Zij neemt deel aan talrijke internationale tentoonstellingen, waaronder momenteel 'De Goddelijke Komedie' in het MMK in Frankfurt (tot 27 juli 2014). terug
Common Skin (Context Without Walls)
Grafisch ontwerp: Meeusontwerpt .. 128 blz .. 24 x 17 cm (staand) .. paperback met flappen .. Nederlands - Engels .. ondersteund door Mondriaan Fonds, SNS REAAL Fonds, K.F. Hein Fonds