Tekst/auteurs: Arnold Reijndorp, Like Bijlsma, Ivan Nio   ..  Fotografie: Theo Baart
isbn: 978-90-78088-62-2   ..  € 29,50  .. koop publicatie


trancityxvaliz

In de jaren 1970 van de vorige eeuw ontstonden ‘nieuwe steden’. Wat weten we van hun ontstaan, hun veertigjarige geschiedenis en hun bewoners?

Welke toekomst is er voor deze steden, met hun bloemkoolwijken, ‘saaie’ winkelcentra, toenemende criminaliteit en een soms verarmde bevolking?
 verder

Ontspannen wonen in het groen, dichtbij stedelijke voorzieningen als ziekenhuizen, scholen, werkgelegenheid en culturele instellingen. Dat waren uitgangspunten voor nieuwe steden die vanaf 1970 werden gebouwd. rond oude dorpskernen of vanuit het niets. Voorbeelden zijn Zoetermeer, Lelystad, Almere, Purmerend, Nieuwegein, Houten, Capelle aan de IJssel, Spijkenisse en Haarlemmermeer. De rijk geïllustreerde Atlas Nieuwe Steden geeft een beeld van hun ontstaansgeschiedenis, van de huidige situatie en van de toekomstplannen.

De Atlas beschrijft welke ideeën het debat indertijd bepaalden (de gedachte stad) en welke typologieën architecten ontwikkelden om hieraan vorm te geven (de ontworpen stad). Verder laat het boek zien tot wat voor steden ze zich hebben ontwikkeld (de gemaakte en geleefde stad) en wat hun toekomstplannen zijn (de toekomstige stad). verder

De analyse en conclusies zijn relevant voor alle nieuwe steden in Nederland. Deze steden hebben het moeilijk, maar de publicatie laat zien dat er voor deze steden met zorgvuldig beleid en ontwerp een toekomstperspectief is.

Like Bijlsma is als onderzoeker verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving.

Ivan Nio is zelfstandig onderzoeker.

Arnold Reijndorp is zelfstandig onderzoeker en bijzonder hoogleraar sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden aan de UvA. verder

Atlas Nieuwe Steden: De verstedelijking van de groeikernen
Grafisch ontwerp: Coppens Alberts .. 300 blz .. 23 x 17 cm (staand) .. paperback .. Nederlands .. in samenwerking met International New Town Institute .. ondersteund door Stimuleringsfonds voor Architectuur, SNS REAAL Fonds, Planbureau voor de Leefomgeving