Tekst/auteurs: Esther Agricola, Yttje Feddes, Maurits de Hoog, Vincent van Rossem, Marina Roosebeek, Jeroen Schilt, Jouke van der Werf   ..  Samenstelling/redactie: Jouke van der Werf, Marina Roosebeek   ..  Fotografie: Bart Sorgedrager
isbn: 978-90-78088-42-4   ..  € 35,00  .. koop publicatie


Reviews
• Review_De Blauwe Kamer, nr. 1 - februari 2014, p. 59
• Review_Ons Amsterdam, nr. 2 - februari 2014, p. 45
• Review_Nul20, 24 okt. 2013 verder
Atlas AUP Gebieden Amsterdam geeft inzicht in de cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige waardering van de naoorlogse wijken van Amsterdam. Deze wijken, tot stand gekomen op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP, 1935-1970), worden algemeen beschouwd als een mijlpaal in de stedenbouwkundige aanpak en geschiedenis van Nederland. In heel Nederland zijn soortgelijke groene uitbreidingswijken gebouwd, en sinds een tiental jaren wordt opnieuw gekeken naar de hedendaagse waarde voor bewoners en de stad.

Thematische artikelen, een set topografische kaarten van de betreffende AUP-gebieden en een mooi foto-essay van Bart Sorgedrager brengen voor het eerst de nauwe verwevenheid tussen stedenbouwkundige opzet, groen, infrastructuur en bebouwing in kaart. verder

Een boek dat bewoners, stedenbouwkundigen, architecten en beleidsmakers prikkelt om met een frisse blik naar deze naoorlogse uitbreidingswijken te kijken.

Met 5 dubbelzijdige kaarten. Op de kaarten en in het register zijn de waardering, het bouwjaar en de architect van de bebouwing terug te vinden. De digitale kaart geeft ook informatie over gebouwtypologie en functie. De kaarten zijn digitaal te vinden als: Waarderingskaart architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit AUP

Een overzicht van auteurs en medewerkers van Atlas AUP Gebieden Amsterdam vindt u hierterug

Atlas AUP Gebieden Amsterdam
Beeldredactie: Hélène Hartman, Marina Roosebeek .. grafisch ontwerp: Frank Beekers .. 128 blz en 5 grote dubbelzijdige kaarten .. maat doos .. boekdoos met ingeplakte zwiterse paperback .. NED + ENG samenvatting .. in samenwerking met Bureau Monumenten en Archeologie, Amsterdam en diverse stadsdelen van de Gemeente Amsterdam